Naše služby

     Poměrně široké spektrum výkonů obsahuje jak výkony nebo stomatoprotetické výrobky plně hrazené ze zdravotního pojištění, produkty částečně hrazené nebo plně hrazené klientem. Vzhledem k tomu, že je naší snahou a cílem poskytovat kvalitní ošetření v souladu se současnými trendy a poznatky, je již většina výkonů a výrobků s účastí pacienta.

Standardem při ošetření je použití lokálního znecitlivění, které pomůže pacientovi snížit obavy z eventuální bolesti a zajistí klidný průběh ošetření.
K rentgenovému vyšetření máme k dispozici moderní rtg přístroj snižující radiační zátěž pacienta a systém tzv. nepřímé radioviziografie - k zobrazení v digitální podobě jsou používány senzory, tedy ne již klasické rtg filmy.
Endodontické ošetření (ošetření kořenových kanálků zubů) provádíme strojovou technikou opracování kořenových kanálků zubů, která celý proces významně urychluje a zefektivňuje. Ke stanovení délky kořenových kanálků slouží elektronický systém apexlokace, který mnohdy eliminuje nutnost užití rentgenového snímkování, a tedy opět snižuje radiační zátěž pacienta.
V celém provozu ordinace klademe důraz na hygienu a sterilitu postupů, přístrojů a nástrojů. Ke sterilizaci nástrojového vybavení používáme postup parní sterilizace v autoklávu, chirurgické nástroje jsou uchovávány a připraveny k použití v jednorázových zatavených sterilních obalech. 
Nicméně považuji za stěžejní pracovat a ošetřovat klienty v příjemné a uvolněné atmosféře, která sama o sobě pomůže snížit obavu ze stomatologického ošetření.
Záchovná stomatologie

     Cílem je předejít onemocnění zubů a jiných struktur v oblasti dutiny ústní a čelistí, eventuální postižení odhalit včas a napravit konzervativním způsobem, který předchází ztrátě zubů.

     Pravidelné prohlídky, vyšetření, motivace a instruktáž pacientů, kteří o tento způsob péče projeví zájem. Profesionální očištění zubů, odstranění zubního kamene,...

     Oprava nalezených kazů výplňovými materiály a záchovné rekonstrukce zubních korunek postižených kazy.

Parodontologie

     Péče o podpůrné tkáně zubů (dáseň, závěsný systém zubů, alveolární kost) postižené chronickým zánětem vedoucím k jejich destrukci - paradentóza.

Systematické a pravidelné očišťování prostor v okolí zubů, eliminace zubního povlaku, zubního kamene a s tím souvisejícího množství škodlivých bakterií. Celkové nebo lokální podávání léčebných prostředků. Instruktáž a vzdělávání pacienta.

     Tato péče má ovšem smysl pouze u motivovaného a zodpovědného pacienta, který je i sám ochotný a schopný převzít sám odpovědnost za své čisté zuby.


Chirurgie

     Chirurgické výkony nejčastěji reprezentuje extrakce zubu. K dalším výkonům patří zákroky na sliznicích dutiny ústní a dásních, například odstranění slizničního krytu nad prořezávajícími se zuby moudrosti, přerušení nebo odstranění retních uzdiček,...

Dále měnší chirurgické zákroky na čelistních kostech - otevřené revize cystických zánětlivých ložisech v okolí zubních kořenů, popřípadě resekce části kořene zubu.
Protetická stomatologie


    Náhradu podstatné ztráty zubní korunky nebo chybějícího zubu řeší protetická stomatologie. Podle rozsahu postižení a stavu zbylých zubů zhotovíme buď protetické korunky, můstky nebo snímací náhrady zubů částečné resp. celkové.