Ceník


Ceny výkonů

     Ceny výkonů v zubní ordinaci jsou ovlivněny a stanoveny zákonem o veřejném zdravotním pojištění, úhradovou vyhláškou MZ ČR a zákonem o cenách. Jsou výkony plně hrazené ze zdravotního pojištění a výkony plně hrazené klienty. Jelikož se stejně jako převážná většina zubních ordinací snažíme poskytovat kvalitní péči, používáme moderní materiály, přístroje a postupy, jejichž hodnotu bohužel ceny hrazené ze zdravotního pojištění nereflektují. Tato situace  je patrně ovlivněna faktem, že onemocnění zubů - nejčastěji zubní kaz - je podle výsledků mnoha studijí zcela ovlivnitelné péčí pacienta, zatímco ve zdravotnictví existuje celé spektrum naléhavějších a nákladnějších onemocnění a diagnóz neovlivnitelných pacientem, k jejichž úhradě je zdravotní pojištění účelnější.                                 Proto je trendem a nutností informovat klienty o vhodnosti stomatologického ošetření kvalitnějšího, trvanlivějšího i estetičtějšího, byť plně hrazeného pacientem. Pokud klient přijme zodpovědnost za své zubní zdraví, nebude ani finanční zátěž ze stomatologického ošetření plynoucí tak nepříjemná.

     Cenu výkonů si každá ordinace vypočítává na základě svých konkrétních provozních nákladů a dalších nákladů bezprostředně se vztahujících k provozu praxe a povolání (zákon o daních z příjmu). Hodnota výkonu je sestavena z takzvané kalkulace minutových nákladů - tedy 'kolik stojí minuta provozu ordinace', která zohledňuje běžné nezbytné režijní výdaje a eventuálně z ceny materiálu přímo aplikovaného danému konkrétnímu pacientovi.                                                                                   Pokud pak je pacientovi poskytováno ošetření, které není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění (buď ho ZP nehradí, jde o nadstandardní léčebný postup nebo je použit k výkonu nadstandardní materiál), je lékař oprávněn účtovat klientovi svou kalkulovanou cenu výkonu.


Zubní výplň z dózovaného amalgámu

(nadstandardní materiál)

686 - 1575 Kč

(podle rozsahu)

Zubní výplň z fotokompozitního materiálu

(tzv. bílá výplň, v barvě zubu, vytvrzovaná světlem)

495 - 2154 Kč

(podle rozsahu)

Endodontické ošetření

(ošetření kořenových kanálků nadstandardní technikou)

1207 - 1821 Kč

(podle počtu kanálků)

Ceník protetických výrobků

     Cen protetických výrobků se týká víceméně to samé, jako cen výkonů. Hlavní rozdíl je v tom, že k ceně ordinační je připočtena cena za laboratorní fázi výroby. Cena laboratoře je něco, co ordinace nijak neovlivní, snad pouze výběrem jiné laboratoře. Také zubní laboratoře mají své kalkulované ceny, za které své výrobky prodávají ordinaci, a ta následně za tutéž cenu navýšenou o ordinační fázi výroby hotovou náhradu prodá klientovi.                                                                                                                     Opět existují výrobky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění, stomatoprotetické výrobky spoluhrazené pacientem a výrobky plně hrazené klientem. Platí, že čím kvalitnější a estetičtější náhrada (korunka, můstek, protéza,...), tím vyšší účast pacienta na úhradě. 

Korunková náhrada


0 - 5006 Kč

(podle typu a materiálu)

Snímací náhrady chrupu

(protézy)

0 - ?desetitisíce?

(podle provedení)